Synpunkter

Vi strävar efter att EVC ska vara så bra som möjligt. Upplever du att du inte är nöjd med vården eller bemötandet vill vi gärna att du meddelar oss.

I första hand vill vi att du delar med dig av dina synpunkter via kontaktformuläret nedan så att vi kan skapa ett ärende och återkoppla till dig så fort som möjligt. Dina uppgifter hanteras med sekretess och läses endast av behörig personal.

EVC lyder under samma regelverk som alla vårdgivare i Sverige och du kan därför även vända dig till patientnämnd och patientombudsman i ditt hemmalandsting. Du kan även kontakta Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) med synpunkter.

EVC, e-Vårdcentralen, drivs av A&O i Vården AB som är auktoriserad vårdgivare med egen vårdcentral inom Region Östergötland.